Årets företagare

I en urvalsprocess tilldelas det företag i Öckerö Kommun som under gångna året har utmärkt sig genom en särskild bemärkt händelse och/eller placerat Öckerö Kommun ”på kartan”. Utmärkelsen överlämnas på någon av våra medlemsträffar.

Foto: Öckerö kommun

Årets företagare 2018

Mela Led Smart Electronic Solutions AB

Priset för Årets Företag 2018 tilldelas Mela Led som verkar inom en framtidsbransch. Företaget som funnits sedan 2006 och har sedan dess ha­ en stark utveckling med omsättningsökning, bra lönsamhet såväl som uppgång i antal anställda. Inom sin bransch är företaget ett av Sveriges främsta och utmärker sig med ett mycket utvecklat miljöarbete och hög innovationsgrad i tillverkning och produkter.

 

Melaled tillverkar utomhus- och fabriksarmaturer med LED-dioder som ljuskällor. Det stora tillväxtsprånget kom när företaget påbörjade s.k. OEM samarbeten, där man som tillverkare är underleverantör till annat företag och förser produkterna med det företagets varumärke.

Tillverkningen är mycket miljövänlig då man bland annat använder nedbrytbart biomaterial i armaturerna. Tillverkningen och slutmonteringen är vidare mycket rationell genom användande av skruvlösa infästningar vilket också gör produkterna mycket uppskattade bland elektriker som vid installationen får en väsentligt förkortad monteringstid.

Årets företagare 2017

Familjen Johansson

Astrid Fiske AB

Årets företagare är sedan flera generationer unika föregångare inom fiskeribranschen. Förutom hårt arbete har man på ett tidigt stadium tänkt utanför de traditionella ”boxarna” genom att löpande planera för framtiden och tittat på hela kedjan av fångst och beredning till hållbarhet och miljö. 

Koncernen, som är Sveriges största företag inom branschen, omsätter i nuläget kring en halv miljard kronor genom bolag i flera olika sektorer och länder och är dessutom bland de största innehavarna av fiskerättigheter både i Sverige och Danmark. Sedan många år bedrivs verksamhet inom fiskberedning men numera är man dessutom huvudägare till bolag inom blivande laxodling och vattenreningsverk. Anläggningen omvandlar fiskrens till biogas och laxen som odlas kommer att ge minimalt avtryck på vår miljö vilket är viktigt för vår hållbarhet. Fartygsflottan utvecklas kontinuerligt och under 2017 levererades koncernens senaste fartyg Rockall.

Årets företagare 2016

Ö-Borgen AB

Årets företag är ett välskött familjeföretag som levt vidare under flera generationer. Ö-Borgen AB har ständigt utvecklats genom nya investeringar inom flera olika områden vilket leder till många anställningar i kommunen. I en konkurrensutsatt marknad har man lyckats att sätta Öckerö på kartan och inom kommunen bidrar man på många sätt genom stöttning och sponsring inom olika områden. Under året har man firat 100 år vilket visar på företagets långsiktighet och samtidigt fortsätter planeringen för att nästa generation skall föra arbetet vidare.

Årets företagare 2015

Åke och Mattias Olofsson 

Hönö Schakt AB

Årets företagare är en drivande entreprenör/ entreprenörer som vill växa. Bolaget har tagit steget från att vara ett litet brödföretag till att våga utvecklas och strukturera och organisera om sin verksamhet. Målet ”Bli bäst på det område vi är verksamma i” visar på en beslutsamhet och vilja att växa samtidigt som det finns en nyfikenhet och strävan efter utveckling på nya närliggande områden. Årets företag, Hönö Schakt AB , startades 1989 av Åke Olofsson och drivs nu tillsammans med sonen Mattias som nu är draglok i förändringsarbetet. Bolaget har idag 11 anställda och fortsätter att växa.

Årets företagare 2014

Gunnar och Christina Ström

ControlArt AB

Årets företagare är världsledande i sin bransch. En entreprenör som nyttjar sin kunskap och erfarenhet till att utveckla sitt företag och sina produkter. Företagets största marknader är Europa och Kina och marknaden är inom bilindustrin, oljeborrindustrin och nästan alla andra industriområden. Marknaden är i början av sin utvecklingsfas och utveckling av företagets produkter sker ständigt. Företaget har satt och sätter Öckerö kommun på världskartan och spås en mycket god utveckling.

Årets företagare 2013

Mattias Dalshage 

GNS Delikatess AB

Årets företagare är en god entreprenör som kontinueligt utvecklar sin affärsverksamhet. Från starten av sitt bolag 2008 har han ständigt arbetat med att innovativt bredda sitt sortiment samt startat flera nya verksamheter utanför Öckerö kommun. Han använder okonventionella marknadsföringsmetoder som t ex då han köpte den första hummern för betydande summor och sedan skänkte den vidare till förmån för Barncancerfonden.

Årets företagare 2012

Jan Utbult 

Idériket på Öckerö AB

Årets företagare har genom sitt nyskapande bidragit till att sätta Öckerö på kartan både genom sitt företagsnamn och sin utveckling. Genom sitt entrepenörskap har man startat utgivning av läromedel inom musik. På ett lekfullt sätt väcker man intresset för musik och lusten att börja spela olika instrument. Företaget är nu ett välkänt namn i branschen. Med Musikskolan.se har man öppnat möjligheten att på ett enkelt sätt köpa noter och undervisningsmaterial vilket också har lanserats internationellt.

Öckerö Företagarförening 

Klåva hamnväg 12   
475 42  HÖNÖ

info@ockeroforetag.se

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling - välkommen!