Frukostmöte

Företagsfrukost

Fiske, en betydande del i maritim- och marin verksamhet och en stor del av vår historia och vår framtid.

Vi ägnar denna företagsfrukost till att träffa Havs- och vattenmyndigheten, Patrik Persson kommer till Öckerö och berättar om vilka frågor man idag arbetar med för att utveckla svenskt fiske. Patrik är chef för Havs- och vattenmyndighetens fisketillståndsenhet och arbetar dagligen med utveckling av svenskt fiske. Vi är glada att möta och hälsa Patrik välkommen till Öckerö.

Patrik Persson

Patrik är chef för HAV:s fisketillståndsenhet och har en bred kompetens och erfarenheter av fiskefrågor.Idag arbetar Hav bl.a. med utredning av ett nytt system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket.

Inslag i frukostmötet 1 mars 2023.

Frukostens informationsdel fördelas mellan en stående information från kommunens bygg- och miljöenhet riktad till näringslivet jämte information från Öckerö BNE och företagsföreningen. Övrig tid kommer att kretsa kring samtal och möten mellan deltagarna.

  • Frukosten serveras
  • Mingel 20 minuter i loungen och foajén.
  • Förflyttning till hörsalen Arken (08.55)
  • Öckerö företag och Öckerö BNE öppnar informationen
  • Information samhällsbyggnad, bygg & miljöenheten
  • Vi möter Patrik Persson Chef för fisketillståndsenheten hos HAV.
  • Frukosten avslutas (09:30)

Ambitionen med företagsfrukosten är att fortsätta bygga ett gott företagsklimat som skall bidra till att skapa tillväxt och lönsamhet för kommunens företag. Vi välkomnar både företagare med medarbetare att delta. 

Information om eventet