Midskepps, Utbildning

Hur kan vi stärka vår konkurrenskraft?

Betydelsen av konkurrenskraft ligger hos tolkaren, vad betyder konkurrenskraft för dig? Konkurrenskraft kan ligga i produkter, tjänster, affärsmodeller, företagets image, medarbetarna, företagsledning, ägare, etc. eller till alla delar. Ju mer du vet om er konkurrenskraft ju bättre kan den bli.
I Öckerö kommun har vi en av Sveriges mest framgångsrika föreläsare, en bransch som visar på en enormt bred konkurrens. Lyssna på Christer Olsson som besöker oss ikväll den 1 juni.     
Webinariet är kostnadsfritt och finansieras av företagsföreningen Öckerö Företag tillsammans med Öckerö BNE.
Anmälan sker genom nedanstående ruta, efter anmälan sänds en länk till webinariet ut. Glöm inte att ange e-postadress till de ni önskar skall delta
.

Christer Olsson

Presentation av Christer är närmast överflödigt generellt och i synnerhet i hans egen hemkommun Öckerö.

Att i en kommunikation förstå vad som kommuniceras är till lika delar avsändarens och mottagarens förmåga att leverera och ta emot. Christer har visat sig under många år bära på styrkan att leverera ett budskap som de flesta förstår och kan ta till sig.Det enkla fungerar… …är ett ordspråk som passar Christers förmåga och talang.   

Digital föreläsning!

Mot bakgrund av rådande nuläge och restriktionerna som gäller oss alla bjuder Kompetens Öckerö här in till en digital föreläsning. Vi önskar att den skall leverera i linje med våra ambitioner och era förväntningar.

Bakgrund och syfte… 

Kunskap är lätt att bära, kunskap kan innebära förbättringar. Genom föreläsningar från Kompetens Öckerö vill vi bidra till att öka kompetensutvecklingen under yrkesutövning. “Vi slutar aldrig lära, bara vad vi lär”.

När:

1 juni 2021 klockan 18.00 – Vi räknar med att vi håller på till senast 20.00.

Var:

Digitalt webinar via länk Webinariet sänds från Kompetenshuset Öckerö, hörsalen Arken. (länk sänds ut ca: en veckan innan). Kompetens Öckerö är metoden för utbildning under yrkesutövande som Öckerö BNE och Öckerö Företag arbetar med i syfte att stödja företagen och dess personal med kompetensutveckling.Investering i humanvärdet hos företagen är centralt för all företagsutveckling oavsett mål i respektive företag.

      

Information om eventet