Utbildning

Workshop ARUBA

Inom i stort sett alla branscher är tillgång till rätt personal och kompetens vår tids största utmaning. Många arbetar med att attrahera nya, och samtidigt behålla befintliga medarbetare. 

Vi har uppmärksammat detta från flera företag och har mot den bakgrunden lyckats få kompetensansvarig hos Business Region Göteborg (BRG), Anna-Lena Johansson att komma till Öckerö för att genomföra en workshop i modellen ARUBA.där du får jobba med ditt egna företag utifrån den enkla modellen ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Aveckla kompetens) Det är en möjlighet och tillfälle för våra företag och företagare att lära och praktisera.

Efter workshopen får varje företag 3 timmars kostnadsfritt ”bollplank” för att jobba vidare på egen hand. 

 

Information om eventet