Event

Som medlem blir du inbjuden till spännande föreläsningar, seminarier, utbildningar, frukostmöten.

Frukostmöten

Den första onsdagen i varje månad anordnar vi frukostmöten tillsammans med Öckerö BNE

Utbildningar

Öckerö Företag samarrangerar utbildning inom Öckerö Kommun med Öckerö BNE.

Årets företagare

Varje år utser föreningen ”Årets Företagare”, en eftertraktad och hedervärd utmärkelse.
Frukostmöte

Företagsfrukost

Åsa Burman från Lighthouse som kommer och berättar om deras verksamhet för och med Sveriges maritima- och marina verksamheter. Lighthouse synliggör och skapar intresse för svensk

Läs mer »
Frukostmöte

Företagsfrukost

Första företagsfrukosten 2022 har vi bjudit in BRG och Anna-Lena Johansson som skall tala om vikten av attraktionskraft för både yrkesroll och företag. Kännedom om värdet

Läs mer »
Utbildning

BAS U/P (byggarbetsmiljösamordnare)

Byggherren är ansvarig för att se till att viktiga faktorer för arbetsmiljön bevakas under både planering och projektering och för bruksskedet i den färdiga byggnaden. Byggarbetsmiljösamordnare

Läs mer »
Utbildning

Heta Arbeten

Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd behöver kunskap och vara behörig. Även du som ska beställa

Läs mer »

Att sammanföra företagare för nätverkande och erfarenhetsutbyte under trevliga former är en mycket viktig uppgift för Öckerö Företag. Till dessa träffar anstränger vi oss alltid att engagera någon föredragshållare som talar om något aktuellt ämne, gärna med ett påfallande underhållningsvärde.

Vi ser att dessa träffar har ett stort värde för våra medlemmar och bidrar till att stärka vårt näringsliv.