Event

Som medlem blir du inbjuden till spännande föreläsningar, seminarier, utbildningar, frukostmöten.

Frukostmöten

Den första onsdagen i varje månad anordnar vi frukostmöten tillsammans med Öckerö BNE

Utbildningar

Öckerö Företag samarrangerar utbildning inom Öckerö Kommun med Öckerö BNE.

Årets företagare

Varje år utser föreningen ”Årets Företagare”, en eftertraktad och hedervärd utmärkelse.
Frukostmöte

Företagsfrukost

Inslag i frukostmötet 5 oktober 2022. Frukostens informationsdel fördelas mellan en stående information från kommunens bygg- och miljöenhet riktad till näringslivet jämte information från Öckerö BNE

Läs mer »
Utbildning

Ledarskapsutbildning

Utbildningen ”Utvecklande Ledarskap” flyttades från våren 2022 till hösten 2022. Det finns ett fåtal platser kvar. Passa på att kompetensförstärka dig eller någon medansvarig i verksamheten. 

Läs mer »
Event

Företagsfrukost

Vi får på septembers frukost höra företagsföreningen, Öckerö Företag berätta om pågående och planerade aktiviteter som sker i medlemsföretagen och näringslivet.Det sker mycket inom Öckerö näringsliv

Läs mer »

Att sammanföra företagare för nätverkande och erfarenhetsutbyte under trevliga former är en mycket viktig uppgift för Öckerö Företag. Till dessa träffar anstränger vi oss alltid att engagera någon föredragshållare som talar om något aktuellt ämne, gärna med ett påfallande underhållningsvärde.

Vi ser att dessa träffar har ett stort värde för våra medlemmar och bidrar till att stärka vårt näringsliv.