Utbildningar

Aktuella utbildningar, kurser och workshops vi tycker kan vara intressanta för våra medlemmar. Ett samarbete mellan Öckerö BNR & Öckerö Företag med namnet Kompetens Öckerö.

Akter

Utbildningar genom självstudier på internet, så kallade online kurs, där du själv väljer tidpunkt för genomförandet.

För tillfället har vi inga utbildningar här, men vi arbetar med att komplettera listen.

Midskepps

Workshops, föreläsningar och informationsmöten om kommande utbildningar som anordnas av Kompetens Öckerö.

Stammen

Kvalificerade externa utbildningar, antigen arrangerad i en grupp eller som säljutbildningar.

För tillfället har vi inga utbildningar här, men vi arbetar med att komplettera listen.