Event 365

Event 365 är ett projekt som skall skapa och främja fler besöksanledningar/events utspridda under hela året inom Öckerö kommun.

Avsikten med Event 365 är att skapa fler anledningar till att besöka Öckerö kommun, genom att stödja lokala initiativ med koordinering, paketering, marknadsföring mm, men också att skapa intresse hos nya, eller befintliga grupperingar, med nya idéer inom besöks- och eventverksamhet.

 

Lägesrapport Oktober 2019

Event 365 har enligt plan fortsatt jobba med Hönö Klåvas besöks- och eventutveckling. Innan sommaren, som är Hönö Klåvas högsäsong, tog projektledare Johan Schmeling över samtliga kommunikationskanaler för Hönö Klåva i samband med att kampanjen Strax utanför Göteborg drog igång. Kampanjen är ett samarbete mellan Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige och Västtrafik där Hönö är utvald som en av sex besöksvärda destinationer i Göteborgs närhet. Johan har nu hand om Hönö Klåvas webb och Facebooksida ihop med en tillsatt marknadsgrupp så att Hönö Klåvas kommunikation går i linje med kampanjen. 

En ledningsgrupp och en eventgrupp har också bildats vars syfte är att stödja Johan att få igång flera livskraftiga evenemang under Hönö Klåvas höst, vinter och vårsäsong. I höst kommer fokus ligga på att lyfta hummersäsongens paket genom att samla hela Hönö Klåvas utbud i annonsering och artiklar som den här: https://www.vastsverige.com/visitockero/honoklava/hummersasong2019/ samt utveckla julmarknaden "Skärgården i Advent”. En stor nyhet i år är att evenemanget förlängs till att omfatta alla lördagar i advent. För samtliga dagar som ”Skärgården i Advent” pågår kommer en inhyrd Skärgårdsfärja att anlöpa Hönö Klåva med avgång från Stenpiren, Eriksberg och Klippan i Göteborg. Detta görs ihop med Julstaden Göteborg som marknadsförs av Göteborg & CO. Länk till årets SKIA event: https://www.facebook.com/events/558768358198158/

En finansieringsplan för 2020 har tagits fram för att skapa och utveckla fler evenemang likt Skärgården i Advent samt stödja externa arrangörer av evenemang i Hönö Klåva. Finansieringen bygger på insatser från företag inom besöksnäringen i Hönö Klåva liksom på förväntade överskott från genomförda evenemang. För att hantera den växande evenemangsverksamheten, och därtill kommande resursbehov, kommer en lokal ekonomisk förening att bildas.

Några evenemang som f.n. är under utvärdering för genomförande 2020 är en gemensam vårfest och Hönökakans dag.

Projektledare

Johan Schmeling

Öckerö Företagarförening 

Klåva hamnväg 12   
475 42  HÖNÖ

info@ockeroforetag.se

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling - välkommen!