tors 14 mars | Haralds restaurang

Årsmöte för Öckerö Företag

Välkommen till Öckerö Företag sitt Årsmöte. Linda Hammarstrand kommer och berättar hur ”Arbeta tillsammans, inte bara samtidigt! Vel mött!
Tyvärr, - anmälan till Årsmötet är nu stängt.

Tid & Plats

14 mars 2019 18:00 – 21:00
Haralds restaurang, Östra Hamnen 1, 475 42 Hönö, Sweden

Om

Förutom sedvanliga årsmötespunkter kommer vi att visa vår nya hemsida.

Vårt huvudnummer för kvällen blir ett föredrag av Linda Hammarsten som ger oss sina reflektioner på värdet av att arbeta tillsammans, inte bara samtidigt! Stafetten - hur vi skapar en kultur som går ut på att höja och rekommendera varandra! Stafetten får oss att börja arbeta tillsammans - inte bara samtidigt." Linda är en eftertraktad föreläsare som vi är mycket glada över att få välkomna till oss i Öckerö Företag. Se mer på www.lindahammarstrand.se

PROGRAM

Årsmöte

• Mötets öppnande

• Val av ordförande, sekr., just.män

• Godkännande. av dagordning

• Upprättande av röstlängd

• Fråga om mötet behörigen utlyst

• Verksamhetsberättelse

• Föreningens ekonomi

• Revisionsberättelse

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

• Val av styrelseledamöter

• Val av revisorer och valberedning

• Övriga frågor, motioner, förslag

Paus (mat & kaffe + kaka)

Visning av nya hemsidan

Föredrag av Linda Hammarstrand

Föreningen bjuder på buffé. Dricka mm finns att köpa därtill.

Anmälan om deltagande senast 11 mars. Ange företags samt antal och namn på deltagare

Vel mött!

Tyvärr, - anmälan till Årsmötet är nu stängt.

Dela

Öckerö Företagarförening 

Klåva hamnväg 12   
475 42  HÖNÖ

info@ockeroforetag.se

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling - välkommen!