Knippla Glasmästeri AB

Källövägen 7, Källö-Knippla