• Isabel Bjurmalm

Aktuellt från senaste BNR mötet

Updated: Mar 13, 2019

I Öckerö kommuns Besöks - och Näringslivsråd (Öckerö BNR) hade vi möte 20 februari i kommunhuset där en mängd frågor behandlades.


Öckerö kommunhus

Det är ett viktigt forum för oss företrädare för näringsidkare och föreningsliv i kommunen att få träffa tjänstemän och politiker och under strukturerade former diskutera viktiga frågor.


Mycket händer och bland mycket annat kan nämnas:

  • Undersökning om förutsättningar för en fast båtförbindelse mellan Öckerö kommun och Göteborg

  • Arbete med att förbättra spridning och kvalitet på "Visit Öckerö" broschyren

  • Utökad samverkan med Göteborg & Co för att stärka Öckerö kommun som destinationsmål

  • Beslut fattat om båttrafik mellan Stenpiren och Klåva sommaren 2019

  • Utökad utbildningsprogram för att stärka konkurrenskraften i kommunens företag

  • Arbete med att undersöka förutsättningarna för en företagsmässa i Öckerö kommun

  • m.m.

Vi välkomnar synpunkter från alla företag som vi genom vår medverkan i BNR kan föra upp på dagordningen vid dessa möten.

Skicka in dina synpunkter till styrelsen@ockeroforetag.se. På förhand, tack!


Mer information om Öckerö BNR30 views0 comments

Recent Posts

See All

Öckerö Företagarförening 

Klåva hamnväg 12   
475 42  HÖNÖ

info@ockeroforetag.se

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling - välkommen!