• martinalindqvist

Projektet Event 365 är avslutat

Bakgrund

Behovet var stort av att utveckla Öckerö kommun till en levande eventkommun under hela året. Besöksnäringen behövde säkra och utveckla det befintliga arbete som skett under åren samt binda ihop de 10 öarna och visa på den fina natur och de möjligheter som finns i hela kommunen.

Genom ett samarbete med Göteborg & CO och Visit Öckerö var tanken att sälja in hela Göteborgs Skärgård som en destination.

Öckerö Företag tillsammans med Öckerö Kommun startade ett projekt som innebar att under 3 år anställa en projektledare.

Pengar söktes från Jordbruksverket/Leaderprogram Lokalt Ledd Utveckling för att tillsammans med Öckerö Kommun finansiera projektet.


Mål


Projektet hade sin grund i det stora behovet att öka närvaron hela året genom olika event och därmed få en jämnare säsongsfördelning.

Målgrupp


Turister, göteborgare, närboende såsom boende på öarna samt Torslanda.


Delmål


Destination 10 Island var ett projekt för att nå nya målgrupper inom segment outdoor och naturupplevelser.

Skärgården i Advent kunde växa och kopplades ihop med Julstaden Göteborg. För att transportera besökare från Göteborg hyrdes Styrsöbolagets skärgårdsfärja in 4 helger under hösten 2019.

Styrsöbolagets skärgårdsfärja gick även under sommaren 2019 från Göteborg till Hönö Klåva med en mängd besökare och turister.

Bagageloppis var ytterligare ett event som genomfördes.

En ny kommunikatonsplan har tagits fram för Hönö Klåva.

Klåva Centrumutveckling har lagt en hel del ideella timmar på att marknadsföra de fyra reseanledningarna, bo, äta, göra och resa. En mall är framtagen för de 17 företagen som är anslutna till Klåva Cenrumutveckling som möjliggör en fortsatt marknadsföring av besöksmålen.


Epidemin


Tyvärr satte Corona epidemin stopp för mycket av aktiviteterna under 2020 men förhoppningsvis kommer 2021 att bli ett bättre år för utvecklingen på Öckerös 10 öar. Projektet avslutades i november 2020. Slutredovisning under våren 2021,

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Öckerö Företagarförening 

Klåva hamnväg 12   
475 42  HÖNÖ

info@ockeroforetag.se

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling - välkommen!