• martinalindqvist

Information om stöd till fiskerinäringen

 

Stöd för upphörande av fiskeriverksamhet p.g.a. Cobid 19 pandemin....

"....Regeringen kommer inom kort att fatta beslut........"

Stöd till fiskeriverksamhet p.g.a. Covid 19!

Regeringen kommer inom kort att besluta om möjlighet till ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, s.k. stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

Stödet utbetalas till de som söker och uppfyller villkoren för stödet.

  • Stödet kan sökas av innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havsfiske eller inlandsfiske och som påverkats negativt av Covid-19-pandemin.

  • Ersättningen syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och baseras på schablonberäkningar.

  • Stödperioden delas upp i fyra olika perioder fram till 15 september men kan komma att förlängas. Ersättning kan sökas för en eller flera av perioderna 16 juni–30 juni, 1–31 juli, 1–31 augusti och 1–15 september 2020.

Regeringen mål är få stödet på plats så snabbt som möjligt. Nästa steg i processen är att remittera ett förslag. Ikraftträdande är planerat till den 1 juli och pengarna ska betalas ut så snart som möjligt efter att ansökan är behandlad. I dagsläget är det inte klart när ansökningarna kommer öppna, men behandling kommer inte att kunna ske innan lagen har trätt ikraft.

Hjälp att sprida informationen! Mer information om stödet och hur man söker det hittar du i Regeringens pressmeddelande och på Jordbruksverket.

Läs mer om stödet hos Regeringskansliet och Jordbruksverket (länkar nedan)

Håll er friska och ta ansvar för er och er verksamhet.

För Öckerö BNE Ronald Johansson Besök- och Näringslivschef


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Öckerö Företagarförening 

Klåva hamnväg 12   
475 42  HÖNÖ

info@ockeroforetag.se

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling - välkommen!