• Isabel Bjurmalm

Nytt från senaste BNR-möte

Updated: Jun 13, 2019

Den 10 maj hade Öckerö kommuns Besöks - och Näringslivsråd (Öckerö BNR) möte i kommunhuset där en mängd frågor behandlades, där ibland frågor Öckerö Företag ställde till kommunstyrelsen på uppdrag av våra medlemmar.


Öckerö kommunhus

BNR är ett viktigt forum för oss

BNR är ett forum för oss näringsidkare och föreningsliv i kommunen att få träffa tjänstemän och politiker och under strukturerade former diskutera viktiga frågor. Vi vill därför gärna ha synpunkter från alla medlemmar i ÖF som vi genom vår medverkan i BNR kan föra upp på dagordningen vid dessa möten.


Skicka in dina synpunkter på frågor till BNR, till mailadress styrelsen@ockeroforetag.se

Mycket händer nu, bland annat:


Kampanjen Strax utanför Göteborg / Next to Gothenburg

En bred och stor kampanj som initierats av Turistrådet tillsammans med Göteborg & Co, Västtrafik och till del BRG. Omfattar tre orter vid kusten där Hönö var en som kvalificerades. Kampanjen kommer att leva över tid. Under 2019 sker en annonsering under vecka 16-17 och vecka 26 till 33. Det finns en stor förväntan på ett ökat besöksflöde till Hönö och Göteborgs skärgård.

Mer information om ”Strax utanför Göteborg” kampanjen hittar du på här


Broschyrer om Öckerö öarna till besökande

  • Publikationen ”Visit Öckerö” är en så kallad ”på plats broschyr” som användas vid besök i Öckerö kommun.

  • Publikationen ”Göteborgs Skärgård” är en lockbroschyr som skall stimulera till ett besök i Göteborgs skärgård. Texten är på svenska, engelska och tyska då den omfattar internationella besökare. Broschyren är gemensam för hela Göteborgs skärgård och kommer att placeras i Göteborg & Co samtliga broschyrställ i stor Göteborg (ca 80 st.) bl.a. på Landvetter, centralen och på hotellen.


Kommunens näringslivstrategiska program utarbetas

Framtagningen av det näringslivsstrategiska programmet pågår med full kraft. En workshop blev genomförd den 10 april på Nimbus Öckerö. 45 tjänstepersoner och politiker från samtliga verksamheter deltog i workshopen.

Efter att programmet har blivit antaget, kommer de olika handlingsprogrammen att tas fram och bearbetas under de närmaste två åren. Detta arbete startar i juni under möten med de olika arbetsgrupperna som formaliserades i samband med workshopen.


Framtidig ringlinje för buss

Flexlinjen tas bort slutet 2020. Den kommer att ersättas med en ringlinje som trafikerar med intervaller om 30 min/90 min alla vardagar, helger och kvällar samt nattetid. Buss 290 / 291 kommer att köra mer direkt in stan och kompletteras av ringlinjens trafikering. Till säsongen 2021 kommer det att finnas tidtabeller för besöksflödet.

Mer information om Ny ringlinje för buss på kommunens hemsida


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Öckerö Företagarförening 

Klåva hamnväg 12   
475 42  HÖNÖ

info@ockeroforetag.se

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling - välkommen!