Utbildningar

Aktuella utbildningar, kurser och workshops vi tycker vara intressanta för våra medlemmar. Ett samarbete mellan Öckerö BNR & Öckerö Företag med namnet Kompetens Öckerö. 

Midskepps

Workshops, föreläsningar och informationsmöten om kommande utbildningar som anordnas av Kompetens Öckerö.

För tillfället har vi inga utbildningar här, men vi arbetar med att komplettera listen.

Vi planerar ytterligare en workshop under våren som kommer att fokusera på de risker som vi dagligen utsätts för i cyberrymden och hur vi skall förhålla oss och hantera dessa på ett säkert sätt. Tiden är inte satt ännu.

IT-Säkerhet

Start

Slut

Vi har bjudit in Susanne Berg Thorén att hålla en workshop med följande innehåll: Som företagare möter vi många svåra situationer där vår förmåga att kommunicera med andra sätts på prov. Ibland handlar det om att få till en bra dialog med medarbetare internt, ibland är utmaningen att hantera externa relationer med t ex kunder. Genom att utveckla sin dialogförmåga kan ledare hitta smidigare lösningar på dessa utmaningar. Plats: Nimbus Öckerö, nya konferenslokalen Bryggan.

Smart prat i svåra situationer

ÖÖ Kommun

Tue Mar 17 2020 15:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tue Mar 17 2020 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Start

Slut

Akter

Utbildningar genom självstudier på internet, så kallade online kurs, där du själv väljer tidpunkt för genomförandet.

För tillfället har vi inga utbildningar här, men vi arbetar med att komplettera listen.

Stammen

Kvalificerade externa utbildningar, antigen arrangerad i en grupp eller som säljutbildningar.

För tillfället har vi inga utbildningar här, men vi arbetar med att komplettera listen. Stay tuned!

För tillfället har vi inga utbildningar här, men vi arbetar med att komplettera listen.

Vi hari bjudit in Stanley Olsson för en presentation av vårens kompetensutveckling inom kategorin "Stammen" i modellen för Kompetens Öckerö. Plats: Öckerö Kommunhus, Konferens Lejonet

Kundorienterat Ledarskap

ÖÖ Kommun

Tue Feb 25 2020 17:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Start

Slut

Öckerö Företagarförening 

Klåva hamnväg 12   
475 42  HÖNÖ

info@ockeroforetag.se

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Öckerö Företag är ett självklart val för dig med företag inom Öckerö kommun som söker ett inspirerande nätverk för samverkan och kompetensutveckling - välkommen!