Samlade Företag ger Samlade Krafter

Tillsammans kan vi samordna, påverka och skapa ett bättre företagsklimat inom Öckerö kommun.

Midskepps

Hur kan vi stärka vår konkurrenskraft?

Betydelsen av konkurrenskraft ligger hos tolkaren, vad betyder konkurrenskraft för dig? Konkurrenskraft kan ligga i produkter, tjänster, affärsmodeller, företagets image, medarbetarna, företagsledning, ägare, etc. eller till

Läs mer »

Bli medlem!

Välkommen att bli medlem och ta del i ett spännande nätverk för näringslivet här ute på öarna.

Medlemsförmåner

Vad får jag som medlem i Öckerö Företag? Läs om förmåner som du har via medlemskapet.

Våra medlemmar

Vi är för tiden ca 130 medlemmar fördelad i ca 10 typer av branscher. Här hittar du översikt över alla.

Månadens företag

Varje månad väljs slumpvis en medlem ut som presenteras här på startsidan.  

Frukostmöten

Den första onsdagen i varje månad anordnar vi frukostmöten tillsammans med Öckerö BNE

Utbildningar

Öckerö Företag samarrangerar utbildning inom Öckerö Kommun med Öckerö BNE.

Årets företagare

Varje år utser föreningen ”Årets Företagare”, en eftertraktad och hedervärd utmärkelse.