Samlade Företag ger Samlade Krafter

Tillsammans kan vi samordna, påverka och skapa ett bättre företagsklimat inom Öckerö kommun.

Bli medlem!

Välkommen att bli medlem och ta del i ett spännande nätverk för näringslivet här ute på öarna.

Medlemsförmåner

Vad får jag som medlem i Öckerö Företag? Läs om förmåner som du har via medlemskapet.

Våra medlemmar

Vi är för tiden ca 130 medlemmar fördelad i ca 10 typer av branscher. Här hittar du översikt över alla.

Månadens företag

Varje månad väljs slumpvis en medlem ut som presenteras här på startsidan.  

Frukostmöten

Den första onsdagen i varje månad anordnar vi frukostmöten tillsammans med Öckerö BNE

Utbildningar

Öckerö Företag samarrangerar utbildning inom Öckerö Kommun med Öckerö BNE.

Årets företagare

Varje år utser föreningen ”Årets Företagare”, en eftertraktad och hedervärd utmärkelse.

Svenskt näringsliv släppte 22 september 2021 sin årliga rankingrapport över företagsklimatet i Sverige.

290 kommuner bedöms utifrån ett urval av kriterier viktiga för näringslivet klimat och möjlighet att verka i Sverige.

Öckerö placerade sig på 2:a plats i GR regionen efter Härryda som kom på 2:a plats i Sverige. Öckerö lyfte sin placering med 31 platser från plats 48 till plats 17 av 290 kommuner.

Störst ökning var i kriteriet upphandling där Öckerö ökade med 97 placeringar. Mest glädjande var kriteriet service och bemötande där ökningen var 82 platser.

Vi som arbetar med företagsklimatet önskar se detta som en indikator på att vi är på rätt väg i Öckerö kommun och med det finns ett gott utgångsläge för förbättringar.