Medlemsförmåner

Vad får jag som medlem i Öckerö Företag? Läs om förmåner som du har via medlemskapet.

Som medlem i Öckerö Företag får jag tillgång till:

Utbildning

Deltagande i ett brett utbud av utbildningar för fördjupad insikt inom viktiga områden

Hur driver man egentligen ett framgångsrikt projekt?

Medlemsträffar

Medlemsträffar med inspirerande föreläsningar och seminarier inom aktuella områden med intressanta föredragshållare

Påverka

Möjlighet till påverkan på kommunens arbete i frågor angående besök- & näringslivsutveckling

Skapa kontakter

Social samvaro med andra näringsidkare för nätverkande och nya kontakter för erfarenhetsutbyte

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev med aktuell information om föreningen och näringslivet