Integritetspolicy

Så här behandlar Öckerö Företag dina personuppgifter.

Medlemskap i Öckerö Företag

Öckerö företag strävar efter att inte använda mer personlig information än nödvändigt. Samtidigt vill vi genomföra föreningsverksamheten på ett säkert och bra sätt. Vi vill att de personuppgifter som ändå samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.

 

Vi hanterar uppgifter om medlemmar och deltagare på evenemang för att veta vilka som är medlemmar, sköta ditt medlemskap och förmedla information via nyhetsbrev och e-post med information vi tycker är viktigt för våra medlemmar. 

 

Uppgifterna lagras efter att du har slutat, bokföring och andra krav i lagen. 

 

Vi registrerar bara uppgifterna med ditt godkännande, och de raderas snarast möjligt när de inte behövs för verksamheten. 

 

Rättslig grund

När vi hanterar personuppgifter måste vi stödja oss på och uppfylla villkoren i minst en av de sex rättsliga grunderna angivna i dataskyddsförordningen (GDPR). Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vår hantering ovan grundar sig på avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse. 

 

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Medlemskap i Öckerö Företag  medför att några av dina uppgifter företagsnamn, adress, telefon, hemsida är publika på vår hemsida og tillgänglig för almennheten.

 

Dina uppgifter används endast för underhåll av vår egen verksamhet samt det som beskrivs ovan. 

 

Vi säljer eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller utomstående organisationer. 

 

Cookies / Kakor

Vi samler in information om användardata som webbläsare, geografisk placering, antal besök på sidorna med mera, för att få statistik på användande av webbplatsen vår, för att kunna skapa interessant innehåll och design av hemsidan som ger medlemsvärde. Statistik som lämnas ut är inte kopplad till dina personuppgifter.

 

Dina uppgifter, dina rättigheter!

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig i vårat register, och rätta felaktiga uppgifter. Om du tycker att vi inte sköter hanteringen av dina uppgifter så har du rätt att klaga till myndigheten datainspektionen. Vill du verkligen inte finnas med i vårat register längre, kan vi ta bort uppgifterna. 

 

Lagring av data

Dina medlemsuppgifter lagras på säkra servrar med brandväggskydd. Webbplatsen ockeroforetag.se är SSL-certifierad.