Styrelsen

Vi är 12 dedikerade styrelsemedlemmar som arbetar i sin ledig tid med att främja näringslivet i kommunen. Lust att delta? Ta kontakt med oss!

Lars-Gösta Alsterberg

Lars-Gösta Alsterberg

 

Ordförande & Events

Efter ett yrkesverksamt liv inom ett internationellt företag där fokus hela tiden har legat på ”ständig förbättring” och samverkan för att utvecklas – så känns det väldigt spännande att få jobba med Öckerös näringsliv för att hitta möjligheter att samverka till att, i ännu högre grad, vara ett levande samhälle – för både öbor och näringsidkare – året runt! Förutom Besöksnäringen och Förbättrade Kommunikationer så känns det spännande att jobba med den Maritima – hamnar och företag – samt hur vi på ÖF kan skapa nytta för Byggföretagen
Gunnar Ström

Gunnar Ström

Klåva Finans AB

Viceordförande & Utbildning

Har en lång bakgrund inom Automotive och Logistik i ett flertal olika roller. I Klåvafinans AB, som är ett enmansföretag, jobbar jag mestadels inom Automotive med större förändringsprojekt som Projektledare oftast produktionsnära. Jag är entreprenörs driven och vill stödja en utveckling av befintliga och nya företag i Öckerö kommun.
Dan Modin

Dan Modin

Klåva Herr

Kassör

Jag gick med i Styrelsen 2017 och min ambition är att vara med i olika nätverk och grupperingar för att dels stärka företagandets möjligheter i Öckerö kommun, men med särskilt fokus på företag i Klåva där också mitt företag finns.

Boel Toper

Bergs Propulsion AB

Utbildning

Annika Nilsson

 

Kommunikation

Marcus Bengtsson

Frida Sennerstam

Nimbusgården

Events

Amanda Englund

 

Events

Ingela Malm Colliander

 

Sekreterare

Johanna Backman

Öborgen AB

Marin och Maritim Utveckling

.

Kristian Ryberg

 

Marin och Maritim Utveckling

Stefan Olinderhav

Klåvagruppen