Årets företagare

I en urvalsprocess tilldelas det företag i Öckerö Kommun som under gångna året har utmärkt sig genom en särskild bemärkt händelse och/eller placerat Öckerö Kommun ”på kartan”. Utmärkelsen överlämnas på någon av våra medlemsträffar.

Årets företagare 2022

Eckerström Lönetjänst AB

Genom insikten att många företag har ett behov av expertkunskap kring löner och avtal startade Katarina Eckerström, med stark entreprenöranda, sitt företag. Företaget har idag vuxit till ett bolag med tio anställda och en omsättning på drygt tio miljoner kronor. Att de dessutom har 90% kvinnor anställda, döttrarna som VD och vice VD och har god lönsamhet är imponerande!

Detta kommer förhoppningsvis att inspirera andra med expertkunskap.

Årets företagare 2021

Berg Propulsion AB

Priset för Årets Företag 2021 tilldelas Berg Propulsion AB som startade sin verksamhet som varv på Hälsö 1912 och riktade sig mot en då växande fiskerinäring men är idag en av världsledarna vad gäller propellersystem med ställbara propellerblad.

Familjen Berg sålde propellerverksamheten 1979 och det har funnits olika ägare fram till 2020 då Stefan Sedersten köpte verksamheten från Caterpillar och sjösatte en handlingsplan som bland annat konsoliderade all tillverkning på Öckerö. Företaget som verkar globalt har i dagsläget 230 anställda med egna sälj-och supportkontor i Shanghai, Guangzhou, Singapore, Dubai, Istanbul och på Hönö.
Berg Propulsion har under senare år fokuserat på att synas på marknaden genom att utveckla konkurrenskraftiga propellersystem. Exempel är hybridsystem för bogserbåtar, samt sökt och fått patent på eldrivna motorlösningar kopplat till propellersystem. Flera av systemen har fått internationella utmärkelser – bl.a. Technology Award från Green4Sea, nominering för hybridsystem på den internationella
Bogserbåtsmässan i Turkiet mm. Företaget sätter verkligen Öckerö på den internationella marina världskartan!

Årets företagare 2020

Redovisningsbyrån Öckerö AB (RVB)

Företaget startades 2003 av Pär Simonsson, sedan 2008 är även Christian Simonsson delägare och bolaget drivs ihop.
Vid starten var RVB två anställda men har idag 18 anställda och fortsätter att växa . Bolaget har tre kontor Hönö, Torslanda och Öckerö. Hönö är det största med 14 medarbetare.
Företaget har satsat på en arbetsplats med en god kultur och tillsammans med engagerade medarbetare med hög kom- petens inom redovisning, skatt och företagsutveckling har detta borgat för en god service till alla kunder.
Att ligga i framkant i utvecklingen med program, integration och arbetssätt är en viktig framgångsfaktor för bolaget.
Företagets kunder är främst ägarledda aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.
Med en ödmjuk ledarstil och ett tydligt kompetens- utvecklingsfokus har verksamheten haft en lång och stabil organisk tillväxt på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Årets företagare 2019

Öckerö Rörläggeri AB

Ett av priset för Årets Företag 2019 tilldelas Öckerö Rörläggeri AB som firade 60-års jubileum den 21 januari 2021. Bolaget startades av Erik och Ralf Johansson och har sedan dess byggt upp verksamheten under devisen att “alla kunder skall vara nöjda”.

Att man levererar på detta löfte har medfört en mycket positiv utveckling i både omsättning, arbetstillfällen och lönsamhet.
Verksamheten drivs nu i andra generationen av Jörgen, Anders och Martin och förbereds att så småningom tas över av den tredje generationen.

Företaget är idag inriktade på större entreprenader i hela Göteborgsregionen men utför också serviceuppdrag på öarna.

Öckerö Rörläggeri var en pionjär och tidigt igång med energiförbättringar och miljöarbete som bland annat inne-burit att man varit återförsäljare av Thermia Värmepumpar ända sedan 1978. dvs drygt 40 år.

Årets företagare 2019

Knippla Rörkompani AB

Det andra priset för Årets Företag 2019 tilldelas Knippla Rörkompani AB som startade sin verksamhet i en sjöbod på Knippla 1979 och alltså firade sitt 40 års jubileum 2019.
Gunnar Ejnarsson är grundaren men idag drivs företaget framgångsrikt av sönerna Robert och Johannes Ejnarsson tillsammans med Erik Carlsson och Sune Augustsson.

Företaget som verkar i hela Göteborgsregionen har dock en fast grund här ute och servar kunderna på alla öarna i Öckerö Kommun på ett fackmannamässigt och miljövänligt sätt. Detta har starkt bidragit till att företaget växer stadigt i antal anställda och omsättning.

Knippla Rörkompani har i dagsläget 20 anställda och 14 servicebilar som utgår från de lokaler man flyttade in i, på Hönö Pinan 2008. Förutom alla ”vanliga” VVS arbeten i villor, fastigheter och fartyg satsar företaget extra på värme-pumpar för villor och fastigheter och större entreprenadjobb.

Årets företagare 2018

Mela Led Smart Electronic Solutions AB

Priset för Årets Företag 2018 tilldelas Mela Led som verkar inom en framtidsbransch. Företaget som funnits sedan 2006 och har sedan dess ha­ en stark utveckling med omsättningsökning, bra lönsamhet såväl som uppgång i antal anställda. Inom sin bransch är företaget ett av Sveriges främsta och utmärker sig med ett mycket utvecklat miljöarbete och hög innovationsgrad i tillverkning och produkter.

Mela led tillverkar utomhus- och fabriksarmaturer med LED-dioder som ljuskällor. Det stora tillväxtsprånget kom när företaget påbörjade s.k. OEM samarbeten, där man som tillverkare är underleverantör till annat företag och förser produkterna med det företagets varumärke.
Tillverkningen är mycket miljövänlig då man bland annat använder nedbrytbart biomaterial i armaturerna. Tillverkningen och slutmonteringen är vidare mycket rationell genom användande av skruvlösa infästningar vilket också gör produkterna mycket uppskattade bland elektriker som vid installationen får en väsentligt förkortad monteringstid.

Årets företagare 2017

Familjen Johansson Astrid Fiske AB

Årets företagare är sedan flera generationer unika föregångare inom fiskeribranschen. Förutom hårt arbete har man på ett tidigt stadium tänkt utanför de traditionella ”boxarna” genom att löpande planera för framtiden och tittat på hela kedjan av fångst och beredning till hållbarhet och miljö.

Koncernen, som är Sveriges största företag inom branschen, omsätter i nuläget kring en halv miljard kronor genom bolag i flera olika sektorer och länder och är dessutom bland de största innehavarna av fiskerättigheter både i Sverige och Danmark. Sedan många år bedrivs verksamhet inom fiskberedning men numera är man dessutom huvudägare till bolag inom blivande laxodling och vattenreningsverk. Anläggningen omvandlar fiskrens till biogas och laxen som odlas kommer att ge minimalt avtryck på vår miljö vilket är viktigt för vår hållbarhet. Fartygsflottan utvecklas kontinuerligt och under 2017 levererades koncernens senaste fartyg Rockall.

Årets företagare 2016

Ö-Borgen AB

Årets företag är ett välskött familjeföretag som levt vidare under flera generationer. Ö-Borgen AB har ständigt utvecklats genom nya investeringar inom flera olika områden vilket leder till många anställningar i kommunen. I en konkurrensutsatt marknad har man lyckats att sätta Öckerö på kartan och inom kommunen bidrar man på många sätt genom stöttning och sponsring inom olika områden. Under året har man firat 100 år vilket visar på företagets långsiktighet och samtidigt fortsätter planeringen för att nästa generation skall föra arbetet vidare.

Årets företagare 2015

Åke och Mattias Olofsson Hönö Schakt AB

Årets företagare är en drivande entreprenör/ entreprenörer som vill växa. Bolaget har tagit steget från att vara ett litet brödföretag till att våga utvecklas och strukturera och organisera om sin verksamhet. Målet ”Bli bäst på det område vi är verksamma i” visar på en beslutsamhet och vilja att växa samtidigt som det finns en nyfikenhet och strävan efter utveckling på nya närliggande områden. Årets företag, Hönö Schakt AB , startades 1989 av Åke Olofsson och drivs nu tillsammans med sonen Mattias som nu är draglok i förändringsarbetet. Bolaget har idag 11 anställda och fortsätter att växa.

Årets företagare 2014

Gunnar och Christina Ström ControlArt AB

Årets företagare är världsledande i sin bransch. En entreprenör som nyttjar sin kunskap och erfarenhet till att utveckla sitt företag och sina produkter. Företagets största marknader är Europa och Kina och marknaden är inom bilindustrin, oljeborrindustrin och nästan alla andra industriområden. Marknaden är i början av sin utvecklingsfas och utveckling av företagets produkter sker ständigt. Företaget har satt och sätter Öckerö kommun på världskartan och spås en mycket god utveckling.

Årets företagare 2013

Mattias Dalshage
GNS Delikatess AB

Årets företagare är en god entreprenör som kontinuerligt utvecklar sin affärsverksamhet. Från starten av sitt bolag 2008 har han ständigt arbetat med att innovativt bredda sitt sortiment samt startat flera nya verksamheter utanför Öckerö kommun. Han använder okonventionella marknadsföringsmetoder som t ex då han köpte den första hummern för betydande summor och sedan skänkte den vidare till förmån för Barncancerfonden.

Årets företagare 2012

Jan Utbult
Idériket på Öckerö AB

Årets företagare har genom sitt nyskapande bidragit till att sätta Öckerö på kartan både genom sitt företagsnamn och sin utveckling. Genom sitt entreprenörskap har man startat utgivning av läromedel inom musik. På ett lekfullt sätt väcker man intresset för musik och lusten att börja spela olika instrument. Företaget är nu ett välkänt namn i branschen. Med Musikskolan.se har man öppnat möjligheten att på ett enkelt sätt köpa noter och undervisningsmaterial vilket också har lanserats internationellt.