Mål & Vision

Öckerö Företag värnar om de lokala företagen!
Vi vill vara en stark röst som förenar och utvecklar näringslivet och dess företagarklimat i Öckerö kommun.

Vår vision

Öckerö Företag skall vara ett självklart val för alla företag i Öckerö kommun som vill bli mer inspirerade och framgångsrika genom nätverkande, utbildning och events samt delta i att utveckla vårt näringsklimat till att bli det bästa i Sverige!

Samlade företag ger samlade krafter!

Vad vi gör

Vi arbetar för att stödja, stimulera och informera vårt lokala näringsliv genom events & utbildningar.

Vår bakgrund

Företagarföreningen startades 1995 för att tillvarata och verka för medlemsföretagens intressen. Medlemmar skall i första hand vara företag som är baserade i Öckerö kommun och/eller bedriver verksamhet där. Styrelsen skall i en positiv anda sträva efter att möta medlemmarnas förväntningar avseende förutsättningar till utveckling och möjligheter för tillväxt