Bli medlem

Välkommen att bli medlem och ta del i ett spännande nätverk för näringslivet här ute på öarna! Skicka en anmälan nu idag!

Årsavgift

Per helårsanställd
500kr
  • Deltagande i ett brett utbud av utbildningar för fördjupad insikt inom viktiga områden
  • Medlemsträffar med inspirerande föreläsningar och seminarier inom aktuella områden med intressanta föredragshållare
  • Möjlighet till påverkan på kommunens arbete i frågor angående besök- & näringslivsutveckling
  • Social samvaro med andra näringsidkare för nätverkande och nya kontakter för erfarenhetsutbyte
  • Nyhetsbrev med aktuell information om föreningen och näringslivet

Vad kostar det?

För nytecknade medlemmar 2024 kommer kostnaden  ligga på 100kr/anställd första året. År två och framåt kommer årsavgiften vara 500kr/anställd.

Årsavgiften är 500 kr per helårsanställd inom företaget (eller företagsgruppen) med arbetsställe inom Öckerö kommun.

Årsavgiften består av en medlemsavgift på 100 kr och på en serviceavgift på 400 kr

Medlemsavgiften tas ut på den ”första” anställde i företaget. För denne ”förste” anställd är alltså årsavgiften uppdelad på en medlemsavgift om 100 kr och en serviceavgift på 400 kr.

För resterande helårsanställda utgör hela beloppet på 500 kr en serviceavgift. Moms tillkommer på serviceavgiften.

Minimum årsavgift för medlemskap är 500 kr även om anställda saknas. Maximal årsavgift för medlemskap är 50 000 kr

Halvtid/Deltid exempel
2 halvtidsanställda = 1 helårsanställd. Flera deltidsanställda summeras och avrundas uppåt till närmaste heltal.

Vid nyanmälan efter 1 september utgår halv årsavgift, dvs 250 kr + moms per helårsanställd, för innevarande år.

Om du är osäker på hur du skall räkna, kontakta oss för mer info.