Öckerö BNR

Vår gemensamma plattform som används för att utveckla ett strukturerat och långsiktigt samarbete mellan oss i näringslivet och kommunstyrelsen.

Besök- och näringslivsrådet sammanträder minst fyra gånger per år där ett tillfälle utgör strategimöte, det finns inget hinder för fler möten om rådet beslutar om det. Minst en gång per år sammankallar besök- och näringslivsrådet till ett dialogmöte för alla kommunens företagare.

Din kompetens, åsikt och idé är viktig! Initialt skall nu rådet jobba fram ett effektivt sätt att samverka på för alla aktörer inom Öckerö besök och näringsliv. En Kommunikationsplan utformas just nu där DU som medlem får din givna plats och kan göra din röst hörd som också kan bli betydande för ditt företag!

Öckerö BNR sina ledamot

 Tre representanter från Öckerö Företag:

  • Lars-Gösta Alsterberg (Ordförande)
  • Gunnar Ström
  • Jörgen Utbult

En representant från ”Storföretagen”:

En representant från Föreningslivet:

  • David Fränne

En Näringslivschef:

  • Jan Svensson

Tre representanter från Kommunsstyrelsen (Presidiet):

  • Jan Utbult
  • Maria Bauer
  • Anders Kjellgren

Bakgrund

Februari 2015 utsåg Öckerö Kommun en arbetsgrupp bestående av Preben Pedersen -Tullhuset, Pär Simonsson – RVB (ÖF), Ulf Emanuelsson – ByggTotal (ÖF), Petra Torgersson – Nordic Wellness och Christer Olofsson – Lilling Cottage.

Arbetsgruppen fick i uppdrag att under ca 4 månader arbeta med att ta fram underlag samt förslag till en framtida organisation inom Öckerö Besök & Näringsliv. Flera av er företagare blev i processen intervjuade och bidrog med många bra synpunkter Tack!!

Arbetsgruppen presenterade sitt förslag i Juni 2015. 

Kommunstyrelsen svarade med mycket positiv respons och efter flertalet diskussioner, formalia och skrivna dokument tillsammans med arbetsgruppen, bildades ”Öckerö Besök & Näringslivsråd” med första mötet 17 Dec 2015!

Det vill säga att vi har nu fått ett stort inflytande i Öckerö kommuns Besök & Näringslivenhet och har därmed betydande möjlighet att tillsammans med er medlemmar utveckla och främja vårt företagande i Öckerö kommun!

Mer information om Öckerö BNR på kommunens hemsida