Företagsfrukost

Kompetenshuset Öckerö Lammmholmsvägen 2, Öckerö, Sverige

Elektrifiering berör… i framtiden kommer det även att påverka det marina och maritima såväl kommersiella verksamheter som privat.

Företagsfrukost

Kompetenshuset Öckerö Lammmholmsvägen 2, Öckerö, Sverige

Elektrifiering berör... idag och i framtiden kommer det även att påverka det marina och maritima såväl kommersiella verksamheter som privat. Vi har glädjen att välkomna ABB Marine & Ports Sweden till Öckerö företagsfrukost. Ansvarig för ABB Marine Sweden Jörgen Karlsson kommer och berättar om ABBs verksamhet inom den marina sektorn. I stort sett alla känner […]

Företagsfrukost

Kompetenshuset Öckerö Lammmholmsvägen 2, Öckerö, Sverige

Elektrifiering berör... idag och i framtiden kommer det även att påverka det marina och maritima såväl kommersiella verksamheter som privat. En stor påverkan som den pågående elektrifieringen har är planeringen av havsbaserad vindkraft som påverkar framtiden för svenskt fiske. Fiskeindustrin har själva behov av elenergi och motsätter sig inte övergången till nya energikällor men den […]

Företagsfrukost

Öckerö seglande gymnasieskola - ett betydande varumärke i Öckerö kommun Vårt seglande gymnasium i Öckerö kommun är ett attraktivt varumärke som attraherar studenter att komma till Öckerö. I Sverige är studier på annan ort det största enskilda skälet till att människor flyttar bostadsort och bildar familjer. Öckerö seglande gymnasieskola har havet som klassrum. Skolan har […]

Företagsfrukost

Kompetenshuset Öckerö Lammmholmsvägen 2, Öckerö, Sverige

Inslag i frukostmötet 7 februari 2024! Frukostens informationsdel fördelas mellan information från Öckerö Kommun och företagsföreningen Öckerö Företag.  • Frukosten serveras (08.30) Avslappnat mingel • Förflyttning till hörsalen Arken (08.55) • Öckerö företag och Öckerö BNE öppnar informationen • Kommundirektör Rickard Vidlund informerar om det fortsatta arbetet efter EL-och energi mötet den 5 december. • […]

Företagsfrukost

Vad är Leader? Leader är en metod för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Vem kan få stöd? Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som […]

Företagsfrukost

Kompetenshuset Öckerö Lammmholmsvägen 2, Öckerö, Sverige

Inslag i frukostmötet onsdag 3 april 2024! Frukostens informationsdel fördelas mellan information från Öckerö Kommun och företagsföreningen Öckerö Företag.  • Frukost och mingel 25 minuter i loungen och foajén (08.30) . • Förflyttning till hörsalen Arken (08.55) • Öckerö företag information • Öckerö Besöks-och Näringsliv, Jan Svensson • BRG Business Region Göteborg presentation • Frukosten avslutas […]

Företagsfrukost

Vad krävs för att tillhöra Världseliten och hur kommer man dit? Vendela Sörensson, som nyligen tog två guldmedaljer i Danmark berättar om sin väg till toppen och hur hon håller sig kvar! Vad är nästa steg? Skytten som siktar mot EM ·         Bra siktat av Öckeröskyttar i Luxemburg ·         Tio nya namn till Europeiska Spelen […]